yükselen nem enjeksiyon su yalıtımı

Doğru Malzeme – Doğru Detay – Profesyonel İşçilik

Yükselen Nem Enjeksiyon Su Yalıtımı

Beton içerisindeki kapiler yükselme, özellikle yükselen nem seviyeleri nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Beton, su, çimento, agrega ve diğer katkı maddelerini içeren özel bir karışımdan oluşur. Betonun iç yapısı, mikro ve kapiler gözenekleri içerir.

Kapiler yükselme, betonun emiciliği ve porozitesi ile yakından ilişkilidir. Mikro ve kapiler gözenekler, yükselen nem seviyeleri nedeniyle suyun bu gözenekler aracılığıyla yukarı doğru hareket etmesine imkan tanır. Bu durum, suyun yer altındaki bir kaynaktan veya zemindeki nemden betona doğru hareket etmesiyle tetiklenebilir.

Kapiler yükselme, beton içindeki suyun çimento matrisine emilmesi ve emiciliğe bağlı olarak yukarı doğru hareket etmesi şeklinde gelişebilir. Bu durum, beton içindeki suyun çimento matrisine doğru emilmesi ve yer çekimi etkisiyle yükselmesi anlamına gelir.

Yükselen nem, özellikle donma-çözülme döngülerinde betonun dayanıklılığını olumsuz etkileyebilir. Bu riski azaltmak için beton tasarımında su geçirmezlik önlemleri alınmalıdır. Su itici katkı maddeleri, su geçirmez membranlar ve uygun beton karışım tasarımı gibi stratejiler kullanılarak kapiler yükselme etkileri en aza indirilebilir.

Doğru Malzeme – Doğru Detay – Profesyonel İşçilik

Yükselen Nem Probleminin Yapı Malzemeleri Üzerindeki Etkisi

yükselen nem ilk aşama
yükselen nem ikinci aşama
yükselen nem problemi

Yükselen nemin belirtileri

Duvarlardaki nem ve rutubet, çeşitli farklı kaynaklardan kaynaklanabilir. Bu nedenle, yanlış tedavi yöntemlerinden kaçınmak ve rutubetin tam olarak nereden geldiğini belirlemek önemlidir.

Yükselen nem, duvardaki rutubetin bir göstergesi olarak genellikle sıva veya boya hasarı şeklinde ortaya çıkar. Bu durum, zemin kattan yaklaşık 1 metre yukarıda gözlemlenebilir. Duvarlardaki kılcal damarların yerçekimi ve doğal buharlaşma etkisiyle nemin yukarı doğru hareket etmesi sonucu ortaya çıkar.

iç duvar yükselen nem su yalıtım

İç Duvar Yükselen Nem

 

İç duvarlarda yükselen nem ve rutubet, duvar yüzeyinde çiçeklenmeye, duvar kağıdının soyulmasına, duvar sıvasının kabarmasına ve küf oluşumuna neden olabilir. Bu durum sadece görüntü olarak sorun yaratmakla kalmaz, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilir. İç duvarlardaki yükselen nemle başa çıkmanın en etkili yollarından biri, Yükselen Nem Enjeksiyon Sistemi ile su yalıtım uygulaması ve Nem Kutusu cihazıdır. Bu uygulamalar, yükselen nemin oluşmasını engellemeye yardımcı olur.

iç duvar yükselen nem su yalıtım

Dış Duvar Yükselen Nem

Dış duvarlardaki yükselen rutubet işlemenin bozulmasına, çiçeklenmeye ve duvardaki çatlaklara neden olabilir. Dış duvarlardaki yükselen nemle başa çıkmak için yükselen nem enjeksiyon sistemi uygulanması gerekebilir.

tuz kusması duvar

Tuz Kusması

Higroskopik tuzlar, havadan, topraktan ve beton içerisindeki nemi yakalar ve tutar. Yapı malzemelerinde biriken bu tuzlar duvarların yüzeyine nükseder ve yüzey kaplamalarını önemli ölçüde bozabilir.

Yükselen nem sorununa karşı yapılan enjeksiyon işlemi, higroskopik tuzların bloke edilmesi ve nötrleştirilmesi konusunda kuruma süresine büyük fayda sağlayacaktır.

Yükselen Nem Enjeksiyon Su Yalıtımı

Duvar, yükselen neme karşı su geçirmez bir bariyer oluşturmak için yeni nesil su yalıtım malzemesi enjekte edilerek kurtarılabilir.

Zeminde, 10 cm yüksekliğinde ve 15 cm aralıklarla açılan deliklerden enjekte edilen yeni nesil su yalıtım malzemesi, yapı elemanını sudan geçirimsiz hale getirmektedir. Yeni nesil enjeksiyon su yalıtım sistemini, taş duvarlarda, tuğla duvarlarda, şirketlerde, ateş tuğla veya gaz beton gibi tüm yapı elemanlarında kullanabilirsiniz.

yükselen nem enjeksiyon uygulama

Doğru Malzeme – Doğru Detay – Profesyonel İşçilik

Yükselen nem Problemi İçin Enjeksiyon Su yalıtımı

Enjeksiyon su yalıtımı, su sızıntılarını durdurmak veya önlemek amacıyla yapı elemanlarına su yalıtım malzemelerinin enjekte edilmesi işlemidir.

yükselen nem duvar kesit
Keşif

Yükselen nem enjeksiyon su yalıtım öncesinde problemin durumu ve çözüm aşamalarının belirlenmesi için keşif yapılmalıdır

Su yalıtım Uygulama Öncesi Hazırlık

Yükselen nem enjeksiyon su yalıtım uygulamaları tuğla, gaz beton gibi yapı elamanlarına uygulandığından, yüzeyde bulunan sıva ve boya gibi yapı elemanlarının temizlenmesi gerekmektedir

Enjeksiyon Yapılması

Zeminden 10 cm yüksekliğinde ve 15 cm ara ile açılan deliklere, duvar kalınlığı ile belirlenen sarfiyat miktarı uygulanmalıdır

Son Katman Kaplaması

Enjeksiyon su yalıtım sonrasında yapısal tamir harcı ile sıva tamiratı yapıldıktan sonra kristalize su yalıtım malzemesi ile kaplama yapılması gerekmektedir